about pic20
系上活動

系上活動

S 37011474

碩士碩專聯誼活動

LINE ALBUM 2022618 220623 147

20200606 105656 1

3

碩士班暨碩士在職專班畢業茶會

S 122912823

110級碩士在職專班赴花東參訪

S 41632069 

109級碩士在職專班赴金門參訪

S 57237597

108級碩士在職專班赴日參訪

S 3342616

S 3342618

107級碩士在職專班赴日參訪 

圖片1

106級碩士在職專班赴泰國參訪  

DSC07344優

S 12918822優

105級碩士在職專班赴日參訪 

143800

143804

104級碩士在職專班赴新加坡參訪 

about pic01